Home / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L&P spółka z o.o. (ul. Gdańska 27, Bydgoszcz, 85-005).
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bydgoszczkonkurs@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 


Klauzula informacyjna | Konkurs na modernizację dziedzińca Kamienicy na ul. Gdańskiej 27 w Bydgoszczy

Pokaż swoje możliwości! Weź udział w wyjątkowym projekcie w centrum Bydgoszczy!